İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SIKÇA SORULAN SORULAR

Ekleyen: admin Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Yazılar || Articles

web-tasarım 1. İlgili ilanların yayımlanmamasının kanuni yaptırımı var mıdır? 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 1524?üncü maddesinde; ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacağı, Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açacağı ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olacağı, cezai hükümlerin saklı olduğu düzenlenmiştir. 2. İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulacak olan içerikler nelerdir? İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulacak olan içerikler Yönetmeliğin 6?ncı maddesinde sayılmıştır. 3. İnternet sitesine ilişkin yükümlülükleri kendimiz de yerine getirebilir miyiz? Bu hizmeti MKK?dan almak zorunda mıyız? Yönetmeliğin 5?inci maddesi uyarınca Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir. MTHS?lerden hizmet almak zorunlu olmayıp şirketlerin tercihine bırakılmıştır. 4. Payları kayden izlenen şirketler için özel bir durum söz konusu mudur? Yönetmeliğin 7?nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları kayden izlenen şirketlerin MTHS hizmeti almak istemeleri halinde, söz konusu hizmeti Kuruluşumuzdan alacakları düzenlenmiştir. 5. Denetime tabi şirketler için zorunluluk ne zaman başlamaktadır? Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir.2 6. Şirketlerin MKK?dan MTHS hizmeti almaları için gerekli prosedür nedir? Şirketlerin Kuruluşumuzdan MTHS hizmeti alabilmeleri için genel mektup ekinde yer alan başvuru formunun noter onaylı olarak Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu form esas itibariyle hizmet alım isteğini ve e-ŞİRKET Portalına şirket adına kimin içerik yükleyebileceği bilgisini ihtiva edecektir. Başvuru formunun Kuruluşumuza iletilmesi ile birlikte e-ŞİRKET Portalı?nda ilgili şirkete özgü sayfa erişime açılacak, şirketler adına içerik yükleyeceği bildirilen kişi/kişilere yetkileri Kuruluşumuzca verilecektir. 7. Şirket yetkililerinin sisteme girmek için elektronik imza almaları gerekmekte midir? Evet, elektronik imza diğer bir işlem şartıdır. 8. Başvuru formunda içerik yükleyecek kişiye ait hangi bilgilerin yer alması gerekmektedir? Formun ilgili bölümünde içerik yükleyecek kişinin sadece TC Kimlik Numarası ile ad ve soyad bilgisinin yer alması yeterli olacaktır. 9. Başvuru formunda kaç kişi bildirilmelidir? Başvuru aşamasında sadece bir kişi bildirilecek olup, bu kişi sistem üzerinden başka kişilere de yetki verebilecektir. 10. e-ŞİRKET platformunda yetkilendireceğimiz kişi personelimiz olmak zorunda mı? Hayır. Şirketiniz personeli olmayan her hangi bir kişiyi de yetkilendirebilirsiniz. 11. Aynı kişiyi farklı şirketlerimiz için yetkili atayabilir miyiz? Evet atayabilirsiniz. 12. Başvuru formlarını iletmenin bir süresi var mıdır? Şirketlerimiz için zorunluluğun 01.10.2013 tarihinde başlayacağı gözetildiğinde söz konusu hizmetin Kuruluşumuzdan alınmasının tercih edilmesi halinde Kuruluşumuzca yapılması gereken tanımlamaların zamanında yapılabilmesi için başvuru formlarının en geç 22.07.2013 tarihine kadar Kuruluşumuza iletilmesi olası gecikmeleri önleyecektir. Diğer yandan şirket temsilcilerinin sisteme girişleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilebileceğinden bu kişilerin güvenli elektronik imzalarını 01.10.2013 tarihinden önce temin etmeleri gerekmektedir.3 13. Konuya ilişkin bir eğitim verilecek midir? Eğitim tarihleri belli midir? Şirketlerin e-ŞİRKET işlemleri hakkındaki eğitim ihtiyacı, ?e-öğrenme? (elektronik ortamda uzaktan erişim) yöntemiyle sağlanacaktır. Söz konusu eğitime ücretsiz olarak e-ŞİRKET ana sayfasında yer alan eğitim ve kılavuzlar sayfasından erişilebilecektir. Eğitimlerin başlama tarihi ayrıca duyurulacaktır. 14. Hizmet bedeli ne kadardır? Yönetmelik uyarınca Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS?ler tarafından şirketlere verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkili kılınmış olup Kuruluşumuzdan MTHS hizmeti alacak şirketler tarafından ödenecek bedel ilgili mercilerin onayını takiben ayrıca duyurulacaktır.

Web Sayfası son 5 gün!

Ekleyen: admin Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Yazılar || Articles

web_1920x1200Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren 1524?üncü maddesi denetime tabi olan sermaye şirketlerine birer web sitesi açmak ve sitenin belli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanmasına ayırmak zorunluluğu getirmiş bulunmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından hazırlanıp Resmi Gazetenin 31.05.2013 tarihli sayısında yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (Yönetmelik) ile TTK?nın 1524?üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Denetime tabi şirketler açısından zorunluluğun başlangıcı Yönetmeliğin geçici 1?inci maddesinde belirlenmiştir. Anılan madde uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir. İnternet sitesi mevcut olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekir. Bu çerçevede Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketler açısından zorunluluk 01.10.2013 tarihinde başlayacaktır. Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir. ?e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı? Platformumuz, denetime tabi tüm şirketlerin TTK?nın 1524?üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, Bakanlığın MERSİS sistemi ile entegrasyonun sağlanarak veri paylaşımının yapılacağı bir sistemdir. Kuruluşumuzca MTHS hizmeti, ilgili düzenlemelerdeki teknik ve güvenlik kriterlerine haiz e-ŞİRKET Portalı üzerinden verilecektir. Payları Kuruluşumuzca kayden izlenen tüm şirketler bu hizmeti isterlerse Kuruluşumuzdan alarak Kanunun 1524?üncü maddesi ve Yönetmelikte belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaktır. Diğer taraftan, Kuruluşumuz söz konusu hizmeti payları kayden izlenen şirketlerin yanı sıra düzenleme kapsamındaki tüm şirketlere sunmayı amaçlamaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı genel mektubumuza erişmek için tıklayınız.

Web Tasarım Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ekleyen: admin Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Yazılar || Articles

Web Tasarım Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 1-Web tasarım yapan kişilerin kurumsallığına dikkat edin ! 2-İletişim bilgilerini kesinlikle inceleyin (Gsm,Sabit tel,Adres vs) gerçekten bu bilgiler doğrumu ? 3-ücretlerdeki uçuk farklılıklara dikkat edin ! 4-Yazılımda özgün,veya hazır uygulama kullanılmasından ziyade,web sayfanızın işlevselliğine,müşteriye hitap şekline dikkat edin 5-Güncel teknolojilere uygunluğunu test edin,(tablet,mobil cihazlar vs) 6-Web sayfanızın hızını arama motorlarına uyumunu inceleyin. 7-Olası problemlere karşı hemen cevap alabilme opsiyonunu değerlendirin. 8-Web tasarım faturanızı talep edin, 9-web tasarım yapımından önce kesinlikle sözleşme yapın. 10-web sayfanızı sanal kartvizit olarak değil,müşteriye sunum yapacağınız reklam mecrası olarak değerlendirin. 11-Web tasarımı,boş zaman uğraşı olarak yapanlardan değil,profesyonel eğitimli,vergi mükellefi olan mesleki ajanslardan hizmet alın. 12-LTD-AŞ.iseniz web sayfanızın TTK.uyumluluğunu inceleyin. 13-Web tasarım yaptırdığınız kişilerin referansları ile iletişim kurun. 14-Web tasarım yaptırdıktan sonra bir yıl içerisinde sizden talep edilen ara ödemelerin, neden ? niçin ? adil olup olmadığını sorgulayın. 15-Alan adı (domain) kayıtlarında, bilgilerin sizin üzerinize yapıldığını ve kontrolün tamamen sizde olduğunu görün.

Web Tasarım Hizmetleri

Ekleyen: admin Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Yazılar || Articles

Günümüzde, iletişim denince akla gelebilen önemli kavramlardan biri haline donüşen internet, ticari kurulusların vazgeçilmez birer parcası haline gelmistir. Özellikle ihracat yapan ve yeni pazarlara açılmak isteyen firmalar için web sitesi ideal bir cözümdür. Pazar yerlerinin bulunması, ürünlerinizin hedef kitleye ulaşması ve ürünlerinizi web ortamında maksimum sekilde tanıtılması ancak konusunda uzman firmalar ile münkündür. Ürününüzü ya da hizmetlerinizi internet ortamında pazarlayabilmek için basarılı bir strateji ve profesyonel bir tasarım site ziyaretçilerinize ve muşterilerinize iletmek istediginiz mesajın etkinliği açısından çok önemlidir. Web dizayn ve geliştirme uzmanlarımız fırmanızın imajına uygun web siteleri dizayn etmektedir. Dizayn calısmalarınız devam ederken her asamada gorüşlerinizi alarak beklenti ve ihtiyaçlarinızı tam olarak karşılamaya çalışmaktayızweb-tasarım

Google Adwords

Ekleyen: admin Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Yazılar || Articles

İnternet reklam Veren Kulanıcılar %30 lara varan indirimler,Düşük maliyetli Yönetimler, Ek hizmetler,Ücretsiz Raporlamalar Profesyonel Destek Alın Reklamınızı Düşük maliyetlere yayınlayalım,Doğru kitlelere kaliteli çalışmalar ile ulaşın, Müşterilerinize ulaşmanın en popiler yöntemleri,uygun fiyat garantili, Google Adwords (Sponsor Bağlantı) Reklam kayıt yönetim Facebook reklamları için sizde uzman Destek Alın Tüm Dünya Sizi Tanısın?googler-adwords1