İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SIKÇA SORULAN SORULAR

Ekleyen: admin Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Yazılar || Articles

web-tasarım 1. İlgili ilanların yayımlanmamasının kanuni yaptırımı var mıdır? 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 1524?üncü maddesinde; ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacağı, Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açacağı ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olacağı, cezai hükümlerin saklı olduğu düzenlenmiştir. 2. İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulacak olan içerikler nelerdir? İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulacak olan içerikler Yönetmeliğin 6?ncı maddesinde sayılmıştır. 3. İnternet sitesine ilişkin yükümlülükleri kendimiz de yerine getirebilir miyiz? Bu hizmeti MKK?dan almak zorunda mıyız? Yönetmeliğin 5?inci maddesi uyarınca Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir. MTHS?lerden hizmet almak zorunlu olmayıp şirketlerin tercihine bırakılmıştır. 4. Payları kayden izlenen şirketler için özel bir durum söz konusu mudur? Yönetmeliğin 7?nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları kayden izlenen şirketlerin MTHS hizmeti almak istemeleri halinde, söz konusu hizmeti Kuruluşumuzdan alacakları düzenlenmiştir. 5. Denetime tabi şirketler için zorunluluk ne zaman başlamaktadır? Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir.2 6. Şirketlerin MKK?dan MTHS hizmeti almaları için gerekli prosedür nedir? Şirketlerin Kuruluşumuzdan MTHS hizmeti alabilmeleri için genel mektup ekinde yer alan başvuru formunun noter onaylı olarak Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu form esas itibariyle hizmet alım isteğini ve e-ŞİRKET Portalına şirket adına kimin içerik yükleyebileceği bilgisini ihtiva edecektir. Başvuru formunun Kuruluşumuza iletilmesi ile birlikte e-ŞİRKET Portalı?nda ilgili şirkete özgü sayfa erişime açılacak, şirketler adına içerik yükleyeceği bildirilen kişi/kişilere yetkileri Kuruluşumuzca verilecektir. 7. Şirket yetkililerinin sisteme girmek için elektronik imza almaları gerekmekte midir? Evet, elektronik imza diğer bir işlem şartıdır. 8. Başvuru formunda içerik yükleyecek kişiye ait hangi bilgilerin yer alması gerekmektedir? Formun ilgili bölümünde içerik yükleyecek kişinin sadece TC Kimlik Numarası ile ad ve soyad bilgisinin yer alması yeterli olacaktır. 9. Başvuru formunda kaç kişi bildirilmelidir? Başvuru aşamasında sadece bir kişi bildirilecek olup, bu kişi sistem üzerinden başka kişilere de yetki verebilecektir. 10. e-ŞİRKET platformunda yetkilendireceğimiz kişi personelimiz olmak zorunda mı? Hayır. Şirketiniz personeli olmayan her hangi bir kişiyi de yetkilendirebilirsiniz. 11. Aynı kişiyi farklı şirketlerimiz için yetkili atayabilir miyiz? Evet atayabilirsiniz. 12. Başvuru formlarını iletmenin bir süresi var mıdır? Şirketlerimiz için zorunluluğun 01.10.2013 tarihinde başlayacağı gözetildiğinde söz konusu hizmetin Kuruluşumuzdan alınmasının tercih edilmesi halinde Kuruluşumuzca yapılması gereken tanımlamaların zamanında yapılabilmesi için başvuru formlarının en geç 22.07.2013 tarihine kadar Kuruluşumuza iletilmesi olası gecikmeleri önleyecektir. Diğer yandan şirket temsilcilerinin sisteme girişleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilebileceğinden bu kişilerin güvenli elektronik imzalarını 01.10.2013 tarihinden önce temin etmeleri gerekmektedir.3 13. Konuya ilişkin bir eğitim verilecek midir? Eğitim tarihleri belli midir? Şirketlerin e-ŞİRKET işlemleri hakkındaki eğitim ihtiyacı, ?e-öğrenme? (elektronik ortamda uzaktan erişim) yöntemiyle sağlanacaktır. Söz konusu eğitime ücretsiz olarak e-ŞİRKET ana sayfasında yer alan eğitim ve kılavuzlar sayfasından erişilebilecektir. Eğitimlerin başlama tarihi ayrıca duyurulacaktır. 14. Hizmet bedeli ne kadardır? Yönetmelik uyarınca Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS?ler tarafından şirketlere verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkili kılınmış olup Kuruluşumuzdan MTHS hizmeti alacak şirketler tarafından ödenecek bedel ilgili mercilerin onayını takiben ayrıca duyurulacaktır.

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

<- ->